Για τη δημόσια διαβούλευση και αργότερα την προκήρυξη του έργου "Ανάπτυξη υπηρεσιών συνεργατικής επιστημονικής έρευνας και διαχείρισης/επεξεργασίας μεγάλου όγκου επιστημονικών δεδομένων (e-Science)"


Top of page