Για τη δημόσια διαβούλευση και αργότερα την προκήρυξη του έργου "Ανάπτυξη υπηρεσιών συνεργατικής επιστημονικής έρευνας και διαχείρισης/επεξεργασίας μεγάλου όγκου επιστημονικών δεδομένων (e-Science)"

Πληροφορίες λίστας

Λίοτα για τη δημόσια διαβούλευση και αργότερα την προκήρυξη του έργου "Ανάπτυξη λογισμικού επεξεργασίας, οργάνωσης, διάθεσης ψηφιακού υλικού" της Πράξης «Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα»

Top of page