Λίστες - Γενική εισαγωγή

Τί είναι η λίστα;

Η λίστα είναι ένας κατάλογος διανομής που επιτρέπει σε ομάδες χρηστών να λαμβάνουν ηλεκτρονικά όλα τα μηνύματα που αποστέλλονται στη λίστα αυτομάτως: το μήνυμα που θα αποσταλεί στη λίστα από έναν συνδρομητή, θα παραληφθεί από όλους τους συνδρομητές. Με την εγγραφή στη λίστα, είναι δυνατή η αποστολή μηνυμάτων, η απάντηση σε αυτά και η ανάγνωσή τους χωρίς τη δυνατότητα αλλαγής.

Ειδικές περιπτώσεις:

 • Υπάρχει η δυνατότητα αποστολής μηνύματος σε μια λίστα χωρίς να έχει προηγηθεί εγγραφή σε αυτήν. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να είστε εγγεγραμένοι στη λίστα για να λαμβάνετε τα μηνύματά της.
 • Μερικές φορές είναι αδύνατη η αποστολή μηνυμάτων στη λίστα ακόμη και αν είστε εγγεγρεμμένοι σε αυτήν. Αυτή είναι η περίπτωση των λιστών ανακοινώσεων, όπου χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση πληροφοριών από έναν μοναδικό αποστολέα σε μεγάλο αριθμό αποδεκτών.

Ενδιαφέρον για τις λίστες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Οι συνδρομητές εγγράφονται σε μία λίστα (πολλές φορές με το ακρωνύμιο ML) για να ενημερωθούν για ένα συγκεκριμένο θέμα και να πάρουν μέρος σε συνομιλίες για αυτό. Για παράδειγμα:

 • λίστα για όλους τους εργαζόμενους σε μια εταιρεία
 • λίστα κλεισμένη για τους συμμετέχοντες σε μία εργασία.
 • λίστα αποκλειστικά για μία τάξη μαθητών.
 • λίστα για τα τελευταία νέα για την ασφάλεια Η/Υ.
 • λίστα για αμοιβαία βοήθεια μεταξύ τεχνιτών.
 • λίστα περιορισμένη σε μία οικογένεια και αποκλειστικά για την οργάνωση μεγάλων οικογενειακών συνεστιάσεων
 • και τα λοιπά!

Τύποι λιστών

Υπάρχουν χιλιάδες λίστες ηλεκρονικής αλληλογραφίαςόλων των ειδών στο ίντερνετ: δημόσιες ή προσωπικές, ελεύθερες ή όχι, με επιλογή θέματος στις καταστάσεις ή όχι κλπ. Αυτές οι λίστες μπορεί να έχουν από ένα μέχρι και αρκετές χιλιάδες μέλη.

Σύμφωνα με το τρόπο λειτουργίας τους, μπορούμε να διακρίνουμε τις λίστες σε δύο τύπους:

 • Οι λίστες ανακοινώσεων επιτρέπουν στους χρήστες να λαμβάνουν μηνύματα χωρίς όμως να έχουν τη δυνατότητα ανάρτησης σε αυτά. Στη πραγματικότητα, αυτά τα μηνύματα είναι ενημερωτικά δελτία: ηλεκτρονικά περιοδικά, καθημερινές υπηρεσίες (ωροσκόπιο, δελτίο καιρού, ενημέρωση ασφάλειας κλπ), ενημερωτικά σημειώματα για μια ιστοσελίδα κλπ. Με αυτόν τον τύπο λίστας, η πληροφορία μεταφέρεται από έναν μοναδικό αποστολέα σε έναν μεγάλο αριθμό παραληπτών.
 • λίστες συζητήσεωνεπιτρέπουν όλους τους συνδρομητές να συμμετέχουν σε ανταλλαγές. Αυτές οι λίστες μπορούν να συντονίζονατι ή όχι:
  • Σε μία λίστα συντονιζόμενης συζήτησης, τα μηνύματα μεταδίδονται σε όλους τους συνδρομητές μετά από έγκριση ενός από τους συντονιστές. Ο συντονισμός είναι ένδειξη ποιότητας της λίστας. Για παράδειγμα, εξασφαλίζει ότι οι συνδρομητές δεν θα λάβουν μηνύματα εκτός θέματος, ανεπιθύμητα εμπορικά μηνύμτα (spam) ή μηνύματα με μεγάλα συνημμένα κλπ.
  • Σε μία λίστα μη συντονιζόμενης συζήτησης, τα μηνύματα μεταδίδονται προς όλους τους συνδρομητές αμέσως μετά τη παραλαβή τους από το μηχανισμό διαχείρισης της λίστας.

Χαρακτηριστικά

Με την εγγραφή σας σε μία υπηρεσία λίστας, μπορείτε να:

Πως λειτουργεί η υπηρεσία λιστών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: ρόλοι και ευθύνες

Η υπηρεσία λιστών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας περιλαμβάνει τέσσερις τύπους ρόλων:

 • Διαχειριστής συστήματος·
 • ιδιοκτήτης·
 • Συντονιστής·
 • συνδρομητής·

Μπορείτε να έχετε πολλούς ρόλους ταυτόχρονα (για παράδειγμα, μπορείτε να είστε ιδιοκτήτης και συντονιστής μιας λίστας και να είστε εγγεγραμμένος σε πολλές άλλες).

Διαχειριστές συστήματος

Οι Διαχειριστές συστήματος είναι υπεύθυνοι για την διαχείρηση της υπηρεσίας λιστών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Τα καθήκοντά τους:

 • διαχείρηση της λίστας ηλεκτρονικής αλληλογραφίας(ανάπτυξη, συντήρηση, κλπ)·
 • καθορίστε το γενικό προσανατολισμό της υπηρεσίας λιστών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
  • ο οποίος θα επιτρέπεται να ζητήσει τη δημιουργία μια νέας λίστας,
  • ποιες επιλογές θα είναι διαθέσιμες για τη διαχείριση λιστών (ορισμός σεναρίου),
  • τι θα περιέχουν τα πρότυπα αρχεία (δημιουργία περιγράμματος),
  • πως θα φαίνεται το Περιβάλλον web της λίστας ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
 • ορίστε τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία λιστών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τεκμηριώστε αυτούς τους κανόνες χορηγώντας χάρτες σε συνδρομητές, συντονιστές και ιδιοκτήτες·
 • έγκριση αιτημάτων δημιουργίας λίστας ηλεκτρονικής αλληλογραφίας·
 • αντικαταστήσετε προσωρινά τους ιδιοκτήτες λιστώνόταν αυτό είναι απαραίτητο· από την άλλη πλευρά, οι διαχειριστές συστήματος δεν κάνει να παίρνουν τη θέση των συντονιστών.

Οι ιδιοκτήτες και οι συντονιστές λιστών μπορούν να μετατραπούν σε διαχειριστές συστήματοςόταν αντιμετωπίζουν πρόβλημα που δεν μπορεί να επιλυθεί με τη βοήθεια του εγχειριδίου ή οποιουδήποτε σχόλιου. Ωστόσο, για να αποφευχθεί η λήψη πολλών μηνυμάτων από τους διαχειριστές συστήματος, προτείνεται οι συνρομητές να μετατρέπονται σε ιδιοκτήτες.

ιδιοκτήτες

Γενικά ο ιδιοκτήτης της λίστας είναι και ο δημιουργός της ή διαφορετικά, το πρόσωπο το οποίο ζήτησε τη δημιουργία της λίστας ή ήταν υπεύθυνο γι' αυτό. Ο ρόλος του:

A list can have several owners. However, the 'Privileged' profile is reserved to the list's creator; other owners have a 'Normal' profile, which has fewer prerogatives.

Moderators

Moderators are appointed by the list owner. They are in charge of controlling the relevancy of the messages sent to the list: after reading them, they choose to accept or to reject them . Moderation occurs before the message is actually sent to subscribers. Rejection of a message is possibly followed by a notice to the sender in order to explain the reason for that rejection.

A list can have one or several moderators; generally, the list owner is also a moderator.

This concerns only moderated lists.

Regulatory framework

The use of a mailing list service means respecting a number of rules:

 • In most mailing list services, subscribers receive a 'List subscribers charter' on subscription. Then they are obliged to respect all the rules contained in that charter.
 • If available, list owners and moderators have to conform to the 'Owner and moderator charter'.
 • The use of mailing lists naturally means respecting the rules of good practices as regards email (the "Netiquette").

To know more, refer to the section dedicated to good practices for subscribers and to the section about good practices for owners and moderators.Top of page